Privacy verklaring

Inhoud

 1. Waarom deze privacyverklaring?
 2. Rechtsgronden
 3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
 4. Bijzondere categorieën persoonsgegevens
 5. Bewaartermijnen
 6. Cookies
 7. Google Analytics
 8. Verwijzing naar andere websites
 9. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
 10. Automatische besluitvorming
 11. Beveiliging
 12. Uw privacyrechten

1. Waarom deze privacyverklaring?

www.praktijkmetkompassie.nl is een website van Praktijk met Kompassie. Hier vindt u de privacyverklaring van Praktijk met Kompassie. Praktijk met Kompassie is gevestigd te Bavel aan de Reeenlaar 6 (4854 GM) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 84903244. Wij zijn per e-mail te bereiken via francisca@praktijkmetkompassie.nl en telefonisch op +31 6 48953309.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.
Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-09-2022.

2. Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:
● Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
● Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens via de website: Contactgegevens, NAW-gegevens en Locatiegegevens.
 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij uw persoonsgegevens die fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting/ kennismakingsgesprek / ondertekenen van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als u een overeenkomst sluit met ons, zodat wij de overeenkomt met u uit kunnen voeren en de verrichte
  werkzaamheden aan u kunnen factureren. De gegevens die worden verwerkt zijn de volgende: Contactgegevens, NAW-gegevens, Locatiegegevens en Bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals hieronder in punt 4 omschreven.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het leggen van contact, het uitvoeren van de werkzaamheden, het verrichten van de diensten en het factureren.

Door middel van het verstrekken van deze gegevens gaat u ook akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder punt 2.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Praktijk met Kompassie te verstrekken, is zij niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Praktijk met Kompassie niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

4. Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Indien wij bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

5. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van een jaar (na de laatste afspraak) opgeslagen.

6. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.
Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

7. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

8. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

9. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

10. Automatische besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

11. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

12. Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar francisca@praktijkmetkompassie.nl of telefonisch via +31 6 48953309.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven